Giờ làm việc Tất cả các ngày trong tuần từ 8.00 Am to 23.00 PM
Vui lòng gọi 0945.777.439
Email harbourcityvkh@gmail.com

Nhà mẫu

Nhà mẫu Vinhomes Harbour City

Qui mô dự án

Qui mô dự án Vinhomes Harbour City

Vị trí

Vị trí Vinhomes Harbour City

Vị trí

Vị trí Vinhomes Harbour City

Nhà mẫu

Nhà mẫu Vinhomes Harbour City

Qui mô dự án

Qui mô dự án Vinhomes Harbour City