Giờ làm việc Tất cả các ngày trong tuần từ 8.00 Am to 23.00 PM
Vui lòng gọi 0945.777.439
Email harbourcityvkh@gmail.com

Qui mô dự án

Qui mô dự án Vinhomes Harbour City

vinhomes-harbour-city-tam-nhin